Sinh Viên Hiện Tại
Thông tin nội bộ
Lượt truy cập

Hot Line:

Campus Nguyen Khac Nhu:
(08) 3838 9989
(84) 983 01 06 12
29 Nguyen Khac Nhu St., Co Giang Ward, Dist. 1, HCM City.

Tin nội bộ PDF In E-mail

TẦM NHÌN - 2020
Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Quốc gia TP.HCM phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo và nghiên cứu tiên tiến, chất lượng quốc tế đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của cả nước và khu vực.

SỨ MẠNG
Xây dựng một môi trường giáo dục quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế trí thức. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy - học,  tạo cơ hội để người học tự học suốt đời. Đảm bảo chất lượng quốc tế trong các chương trình đào tạo hợp tác quốc tế với các trường đại học uy tín trên thế giới, trong nghiên cứu giáo dục Đại học Việt Nam và Thế Giới nhằm đáp ứng ngày càng cao yêu cầu nguồn nhân lực của đất nước, đảm bảo sự phát triển bền vững của IEI và Đại học Quốc gia TP.HCM.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
1. Đào tạo nguồn nhân lực trình độ quốc tế về chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, các kỹ năng, tư duy, giao tiếp, phản biện và làm việc theo nhóm đáp ứng nhu cầu nền kinh tế đất nước.
2. Tiếp cận các dịch vụ giáo dục khu vực và thế giới, cải tiến liên tục chương trình, phương pháp dạy - học và cách quản lý của IEI.
3. Áp dụng công nghệ tiên tiến vào dạy - học, vào quản lý hướng tới nhu của người học, người sử dụng lao động và xã hội.
4. Phát huy mọi tiềm năng và sự cống hiến của tất cả các thành viên, xây dựng IEI thành một tập thể trong sạch, minh bạch, vững mạnh, gia tăng vị thế cạnh tranh của IEI trong khu vực và trên thế giới.

 

Copyright © 2009 by CIE - All right reserved | Thiet Ke Web Trần Lê